Dishant.jpg

95.4%

Dishant Saikia

FB_IMG_1558784356036.jpeg

HS: 92.6%

Emon M. Sarmah

RUPARCHANA.jpg

HS: 92.4%

Ruparchana Mahanta

FB_IMG_1558784282487.jpeg

HS: 92.0%

Surendra Bhattarai

48422680_767267620278439_697324662475980

HS: 91.2%

Sayantan Das

Prachurjya.jpeg

HS: 90.0%

Prachurjya Borah

Kaushik.jpeg

HS: 89.0%

Kaushik Borah

Rajdeep.jpeg

HS: 88.6%

Rajdeep Hazarika

39008887_1847384428904244_76674817755258

HS: 88.6%

Anushka Devi

dabckpng.jpg

HS: 88.4%

Nikita Basak

39099111_1847322492243771_51613411282171

HS: 87.8%

Abhishek Bhattarai

58377853_2220167078234264_72387668760026

HS: 87%

Antara Bhuyan

27459714_2013694538918010_76366591220835

HS: 86.8%

Priyam Kafle

All Assam 2nd Position, 2019

Guwahati Medical College
Jorhat Engineering College
IISER, Kolkata
NIT, Silchar
B.Sc Chemistry
LEAFLETFRONT - Copy (2) - Copy.jpg

HS: 93%

Aditi Thakuria

LEAFLETFRONT - Copy (2).jpg

HS: 92.8%

Himanisha Sarma

LEAFLETFRONT - Copy (3) - Copy.jpg

HS: 92.4%

Anupam Sharma

LEAFLETFRONT - Copy (3).jpg

HS: 92.2%

Jyotisnata Pathak

LEAFLETFRONT - Copy (5) - Copy.jpg

HS: 90%

Brasel Barkakoty

24273617_1984601498493981_43221678491246

HS: 86.8%

Subashi Baruah

24291514_575464762794232_698004029254915

HS: 86.4%

Sabarna Paul

16729436_776294559215710_889268512777665

HS: 86.4%

Samikshya Sarma

38901815_1847320415577312_82123931368869

HS: 86%

Kirti Dutta

Mon.jpg

HS: 85.8%

Mon Anurag

20246192_197694647432186_743836231457743

HS: 86%

Aadrita Borah

27629352_2013695468917917_40249355440535

HS: 85.6%

Arkadeep Choudhury

24210157_1984598181827646_70440338546456

HS: 85.6%

Uttamasha Dutta

Assam Medical College, Dibrugarh
Jorhat Medical College
Tezpur University
Jorhat Engineering College
IISER, Bhopal
Assam Agri University, Jorhat
Assam Engineering College, Ghy