95.4%

Dishant Saikia

HS: 92.6%

Emon M. Sarmah

HS: 92.4%

Ruparchana Mahanta

HS: 92.0%

Surendra Bhattarai

HS: 91.2%

Sayantan Das

HS: 90.0%

Prachurjya Borah

HS: 89.0%

Kaushik Borah

HS: 88.6%

Rajdeep Hazarika

HS: 88.6%

Anushka Devi

HS: 88.4%

Nikita Basak

HS: 87.8%

Abhishek Bhattarai

HS: 87%

Antara Bhuyan

HS: 86.8%

Priyam Kafle

HS: 93%

Aditi Thakuria

HS: 92.8%

Himanisha Sarma

HS: 92.4%

Anupam Sharma

HS: 92.2%

Jyotisnata Pathak

HS: 90%

Brasel Barkakoty

HS: 86.8%

Subashi Baruah

HS: 86.4%

Sabarna Paul

HS: 86.4%

Samikshya Sarma

HS: 86%

Kirti Dutta

HS: 85.8%

Mon Anurag

HS: 86%

Aadrita Borah

HS: 85.6%

Arkadeep Choudhury

HS: 85.6%

Uttamasha Dutta

All Assam 2nd Position, 2019

Guwahati Medical College
Assam Medical College, Dibrugarh
Jorhat Medical College
Jorhat Engineering College
Tezpur University
Jorhat Engineering College
IISER, Kolkata
NIT, Silchar
IISER, Bhopal
B.Sc Chemistry
Assam Agri University, Jorhat
Assam Engineering College, Ghy
Dimension Academy

Mazgaon, Near Swahid Bakori

Tezpur, Sonitpur

Assam

Email: dimensiontezpur@gmail.com

Phone: 9854247229

Visitors

© 2020 by Dimension Academy