Dishant.jpg

95.4%

Dishant Saikia

FB_IMG_1558784356036.jpeg

HS: 92.6%

Emon M. Sarmah

RUPARCHANA.jpg

HS: 92.4%

Ruparchana Mahanta

FB_IMG_1558784282487.jpeg

HS: 92.0%

Surendra Bhattarai

48422680_767267620278439_697324662475980

HS: 91.2%

Sayantan Das

Prachurjya.jpeg

HS: 90.0%

Prachurjya Borah

Kaushik.jpeg

HS: 89.0%

Kaushik Borah

Rajdeep.jpeg

HS: 88.6%

Rajdeep Hazarika

39008887_1847384428904244_76674817755258

HS: 88.6%

Anushka Devi

dabckpng.jpg

HS: 88.4%

Nikita Basak

39099111_1847322492243771_51613411282171

HS: 87.8%

Abhishek Bhattarai

58377853_2220167078234264_72387668760026

HS: 87%

Antara Bhuyan

27459714_2013694538918010_76366591220835

HS: 86.8%

Priyam Kafle

LEAFLETFRONT - Copy (2) - Copy.jpg

HS: 93%

Aditi Thakuria

LEAFLETFRONT - Copy (2).jpg

HS: 92.8%

Himanisha Sarma

LEAFLETFRONT - Copy (3) - Copy.jpg

HS: 92.4%

Anupam Sharma

LEAFLETFRONT - Copy (3).jpg

HS: 92.2%

Jyotisnata Pathak

LEAFLETFRONT - Copy (5) - Copy.jpg

HS: 90%

Brasel Barkakoty

24273617_1984601498493981_43221678491246

HS: 86.8%

Subashi Baruah

24291514_575464762794232_698004029254915

HS: 86.4%

Sabarna Paul

16729436_776294559215710_889268512777665

HS: 86.4%

Samikshya Sarma

38901815_1847320415577312_82123931368869

HS: 86%

Kirti Dutta

Mon.jpg

HS: 85.8%

Mon Anurag

20246192_197694647432186_743836231457743

HS: 86%

Aadrita Borah

27629352_2013695468917917_40249355440535

HS: 85.6%

Arkadeep Choudhury

24210157_1984598181827646_70440338546456

HS: 85.6%

Uttamasha Dutta

All Assam 2nd Position, 2019

Guwahati Medical College
Assam Medical College, Dibrugarh
Jorhat Medical College
Jorhat Engineering College
Tezpur University
Jorhat Engineering College
IISER, Kolkata
NIT, Silchar
IISER, Bhopal
B.Sc Chemistry
Assam Agri University, Jorhat
Assam Engineering College, Ghy